استانداردها و امتیازهای اخذ شده

ساخت قطعات مجموعه نفت و گاز و پتروشیمی   API

بخش طراحی و مهندسی معکوس                ASME  

متریال + کنترل کیفیت                              ASTM

جوشکاری و کنترل جوش                          AWS

خطوط انتقال                                            PPI

امتیازهای اخذ شده:

اولین تعمیر کننده و تولید کننده شیرآلات بال در کشور