سخن مدیر عامل

عبور از اقتصاد نفتی و دولتی و رسیدن به اقتصادی مستقل و غیر نفتی جز با تکیه بر پشتوانه ی عظیم  نیروی انسانیzekri فرهیخته و پرتلاش میسر نیست.

امروزه شرکت های کوچک و متوسط هدایت موتور کار آفرینی را در اکثر کشور های صنعتی و پیشرفته دردست گرفته اند و خلق ثروت توسط استارت آپ ها و شرکت های فناور و دانش بنیان امری بسیار بدیهی و پذیرفته است .

بر این باوریم که در فضای کسب و کار امروزی طراحی سازمانی چابک، ایجاد زیر ساخت های مستحکم و در عین حال منعطف و توسعه تعاملات بین المللی می تواند موجبات رشد و پایداری شرکت ها را بدنبال داشته باشد.

 شهرام ذکری

  مدیر عامل