ابزار دقیق

بحث ابزار دقیق، معمولا بررسی کنترل در صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع نظامی را در اذهان تداعی می کند. ابزار دقیق در کنار کنترلر ها و شیرها از مهمترین عناصر مدارات کنترل سیستم ها هستند.

شرکت فنی و مهندسی شاخص صنعت پارس قادر به انجام کلیه خدمات طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، طراحی و نصب وتأمین مواد اولیه در مورد ابزارآلات دقیق می باشد. این شرکت به کارگیری متد روز دنیا قادر به طراحی و ساخت انواع ابزارآلات دقیق مانند بلوز، تورک تیوب، گیج گلاس و … می باشد. گلاس گیج ها برای نشان دادن سطح سیال درون مخزن یا بویلر استفاده می شود. ترک تیوب یا تیرک گشتاور یا تیوب گشتاور میله لوله مانندی است که برای دمپ یا جذب نیروی انقباضی حاصل از اجزای متحرک بر اجزای غیر متحرک کاربرد دارد.

بلوزهاجزئی مکانیکی هستند که با تغییرات فشار هوا یا سیال دیگر موجب صدور فرمان مکانیکی در تجهیزات ابزار دقیق می گردند

 توانمندی ها در زمینه ابزارآلات دقیق

۱-  تهیه استانداردها، مهندسی معکوس و تهیه شناسنامه فنی

۲-  ساخت انواع بلوز (Bellows)

۳ –  ساخت انواع تورک تیوب (Torque Tube)

۴ – ساخت انواع گیج گلاس (Gage Glass) 

۵ – ساخت انواع اکچوایترها و کنترل ولوها