مدیریت ساخت

سرپرست تولید در شرکت شاخص صنعت پارس نماینده مستقیم مدیریت در کارخانه است. وظیفه اصلی این واحد هماهنگی ترتیب و توالی تولید مجموعه قطعات در زمان برنامه ریزی شده با کیفیت مورد نظر است. این واحد در شرکت شاخص صنعت از زیر مجموعه های کلی ریخته گری، ماشینکاری، مونتاژ، پوشش دهی و واحد هیدروفرمینگ می باشد. مهم ترین وظایف این مدیریت در فهرست زیر آمده است.

  • سازماندهی، برنامه ریزی و تنظیم برنامه کار پرسنل تحت سرپرستی و نظارت و کنترل بر عملکرد آنها
  • آموزش و تفهیم دستورالعمل­ها، مصوبات و خط مشی­های تولیدی شرکت به مسئولین گروه­های کاری
  • نظارت و کنترل بر اجرای برنامه تولید روزانه در خطوط تولید به منظور حصول اطمینان از پیشرفت امور طبق برنامه تعیین شده
  • نظارت و کنترل بر انجام تنظیمات، تعمیرات و تعویض قطعات دستگاه­ها و ماشین­آلات
  • نظارت و کنترل بر تحویل و تحول مواد اولیه، کالاهای در حین فرآیند و محصول تولیدی در واحد تحت سرپرستی
  • دریافت و بررسی گزارشات مربوط به وضعیت تولید، کارکرد ماشین­آلات، میزان ضایعات و توقف خطوط به منظور اطلاع و اقدام در جهت رفع مشکلات
  • هماهنگی و همکاری با واحد مهندسی در جهت بررسی تنگناهای موجود در سیستم­های عملیاتی و ارائه طریق به منظور بهبود آنها