مهندسی معکوس تجهیزات مکانیکی

شرکت شاخص صنعت پارس در راستای انجام ماموریت خود در زمینه بازسازی قابل قبول و Fig (1)تعمیر تجهیزات صنعت نفت و گاز از روش های مهندسی معکوس در تعیین : ابعاد هندسی دقیق تجهیزات، شناسایی موارد استفاده شده در ساخت قطعات و نیز کیفیت مورد انتظار سطوح استفاده می نماید.

توان مهندسین این شرکت در انجام فرآیند مهندسی معکوس قطعات و تهیه TDP  باعث شده تا این شرکت علاوه بر تامین نیازهای داخلی خود، از طریق عقد قراردادهای مطالعاتی، خدماتی از این دست را در اختیار سایر شرکت های همکار و یا متقاضیانی خارج از زمینه نفت و گاز همانند صنایع سیمان، فولاد و ریلی نیز قرار دهد.

بهره گیری از تجهیزاتی نظیر CMM  یا کنترل ابعادی، کوانتومترهای پرتابل و ثابت برای شناسایی مواد تشکیل دهنده قطعات و دستگاه های دقیق برای سنجش صافی سطح قطعات باعث شده تا کیفیت و قابلیت اعتماد به داده های استخراج شده افزایش یابد.

شایان ذکر است قرار گرفتن ایران در شرایط تحریمی و عدم امکان خرید و تامین بسیاری از قطعات از خارج از کشور، باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی با اتکا به این روش ها بسیاری از نیازهای خود را مرتفع سازند.

 

Fig (2)IMG_20170817_141530