واحد مهندسی

مدیر فنی و مهندسی در تدوین مستندات فنی شامل نقشه‌ها، اطلاعات خرید، معیارهای پذیرش محصول و خدمات، طرح بسته بندی محصول نظارت مستقیم بر اجرا را  در سازمان بر عهده دارد.همچنین مدیر فنی و مهندسی با توجه به الزامات مشتریان، نیازها و الزامات مشتریان را به مشخصه‌های فنی مهندسی تبدیل نموده و این مشخصات فنی را در اختیار کارکنان مرتبط قرار می‌دهد.مدیر فنی و مهندسی در تدوین اسناد فنی محصول از جمله طرح کیفیت محصول نقش مهمی را ایفاء می‌نماید  و با واحد کنترل کیفیت در ارتباط مستقیم است.

ازجمله مهم ترین وظایف مدیر واحد فنی و مهندسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • نظارت و همکاری در تهیه و تدوین نقشه­ها و طرح­های مورد نیاز جهت ساخت قطعات و محصولات مورد نیاز
  • مطالعه و بررسی روش تولید مناسب جهت تولید محصولات از نظر فرآیند لازم و ارائه روش تولید مؤثر، اقتصادی و کارآمد
  • همکاری در بررسی و تدوین استانداردهای تولیدی از نظر نیروی انسانی، ماشین آلات، دستگاه های کاری و غیره
  • تعیین ابزار آلات و ماشین آلات مورد نیاز جهت تولید محصولات و ارائه دستورالعملهای تولیدی مربوطه
  • ارائه طرح کیفیت و استانداردهای مورد نیاز و تحقیق و مطالعه در جهت بهینه نمودن کیفیت و کمیت تولیدات، افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و افزایش خود اتکایی
  • دریافت سفارش ساخت و انجام بررسی های مورد نیاز در این زمینه
  • نظارت و کنترل در بررسی نمونه با مشخصات فنی ارائه شده به منظور انجام محاسبه و تعیین ابعاد واندازه­ها و نوع سیم و نظایر آن جهت طراحی مورد نیاز
  • انتخاب نرم افزارهای مورد نیاز طراحی و ساخت و کار با رایانه و تجهیزات جانبی و لوازم نقشه کشی جهت ارائه طرح­ها و نقشه­های مورد نیاز و تهیه نمودارها و جداول فنی
  • نظارت بر عملیات ساخت و تولید بر اساس پروسه و استانداردهای تعریف شده