دپارتمان طراحی مهندسی

از جمـله وظایف اولیه این واحــد می توان به ارائه محاسبــات اولیه برای تنظیم قراردادها اشاره داشت . همچنین این واحد با به کــارگیری نرم افــزارهای مربوطه و با استفاده از آخرین استاندارها و منابع فنی ، مسئولیت طراحی قالب های صنعتی، فیکسچرهای ماشینکاری و ابزارهای پیچیده موردنیاز جهت پروسه تولید رابه عهده دارد. همچنین انجام مهندسي معكوس(Reverse Engineering) بر روي قطعات مختلف صنعتي و تدوین دانش فنی جهت فرآیند تولید این قطعات از اهم وظایف این واحــد می باشد. انجام فرآیندهای مهندسی معکوس و طراحی توسط مهندسان مجرب و کارآزموده با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا مانندCatia،AutoCad،SolidWorks،ProEngineer و ماشینکاری قطعات و قالب های طراحی شده با استفاده از نرم افزارهای قدرتمند ماشینکاری مانند MasterCam،PowerMill صورت می گیرد.

همچنین استفاده از نرم افزارهای قدرتمند در فیلدهای دیگر نظیر:

• Procast جهت آنالیز مذاب درون قالب

• Abacus جهت آنالیز نیروهای استاتیکی و دینامیکی

• MoldFlow جهت قالب های تزریق پلاستیک

• SuperForge جهت بررسی قالب های فورج

از جمله محدوده فعالیت های این دپارتمان می باشد.


soft