دپارتمان مواد و متالوژی

از جمـله وظایف این واحــد می توان به بررسی و رصد در ارتباط با بحث متریال، آلیاژها، ساختار میکروسکوپی و ماکروسکوپی، پوشش و فرآیندهای پوشش دهی، جوشکاری، عملیات حرارتی، سختی، خواص مکانیکی، بحث متریال های جایگزین و استانداردها در کلیه پروژه ها اشاره کرد. همچنین تهیه شناسنامه فنی برای کلیه قطعات مهندسی معکوس از جمله اهم فعالیت های این دپارتمان می باشد.

از دیگر امور مربوط به واحد مهندسی متالورژی میتوان به تهیه دستورالعمل های مختلف اشـاره داشت که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

(Inspection Test Plan  ( ITP

Engineering(E) Forms

Construction (C) Forms

( Welding Procedure Specification ( WPS

( Procedure Qualification Record ( PQR

(Welding Operator Qualification ( WPQ

Quality Control (QC) Forms

Fabrication Procedure